Termeni şi Condiţii

JOHNNY FAR depune toate eforturile pentru a asigura acurateţea și actualizarea informaţiilor publicate pe site, pe care le rezervă dreptul de a le corecta în orice moment și fără o avertizare prealabilă. Cu toate acestea, JOHNNY FAR nu poate garanta exactitatea, precizia sau caracterul complet al informaţiilor puse la dispoziţie pe acest site.


În consecinţă, JOHNNY FAR refuză toată responsabilitatea:


  • pentru orice indisponibilitate a site-ului
  • pentru orice prezenţă de bug-uri
  • pentru orice inexactitate sau omisiune legată de informaţiile disponibile pe site
  • pentru orice daune rezultate din intervenţia frauduloasă a unei terţe părţi, ceea ce duce la modificarea informaţiilor disponibile pe site

Protecţia datelor cu caracter personal

JOHNNY FAR se angajează să protejeze confidenţialitatea tuturor informaţiilor furnizate online de utilizatorii de internet și să o folosească exclusiv pentru scopuri promoţionale corporative ale mărcii. În acest sens, utilizatorii de internet au dreptul de a corecta sau de a șterge informaţiile referitoare la acestea prin trimiterea unei solicitări scrise la următoarea adresă de e-mail: office@johnnyfar.com

Link-uri

Site-ul poate include link-uri către alte site-uri sau alte surse de internet. Dat fiind faptul că JOHNNY FAR nu are niciun control asupra acestor site-uri și surse externe, JOHNNY FAR nu poate fi tras la răspundere pentru furnizarea acestor site-uri și surse externe și refuză orice responsabilitate cu privire la conţinutul, publicitatea, produsele, serviciile și alte materiale disponibile pe sau de pe aceste site-uri sau surse externe. În plus, JOHNNY FAR nu poate fi tras la răspundere pentru daune sau presupuse pierderi sau daune reale sau presupuse legate de utilizarea site-ului sau ca urmare a faptului că au încredere în conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe aceste site-uri sau surse externe Drepturi de proprietate intelectuală JOHNNY FAR

Site-ul, precum și toate programele legate de acesta, pot conţine informaţii confidenţiale sau protejate prin drepturi de proprietate intelectuală sau orice altă lege. În consecinţă, dacă nu se specifică altfel, drepturile de proprietate intelectuală referitoare la documentele de pe site, precum și fiecare dintre elementele create pentru acest site sunt proprietatea exclusivă a JOHNNY FAR, iar acesta din urmă nu acordă nicio altă licenţă sau drept decât consultarea site-ul. Reproducerea tuturor documentelor publicate pe site este autorizată numai pentru uz personal și privat. Orice reproducere și orice utilizare a fotocopiilor făcute din alte motive sunt interzise în mod expres. Este strict interzis să copiaţi sau să modificaţi programele software, să creaţi orice formă de derivat, să le decompilaţi, să încercaţi să găsiţi codul sursă în orice mod (cu excepţia cazurilor prevăzute de lege), să le vindeţi, de a le elibera, de a acorda sublicenţe sau de a transfera drepturile de proprietate.

Este, de asemenea, interzisă modificarea software-ului sau utilizarea versiunilor modificate, în special (dar nu exclusiv) cu scopul de a obţine accesul autorizat sau neautorizat la serviciu sau de a accesa site-ul prin orice alt mijloc decât prin intermediul interfeţei furnizate în acest scop de JOHNNY FAR.